Hva slags bygg er det snakk om?

  • Frittliggende bygg inntil 50 m2 (som ikke brukes til varig opphold) eksempelvis garasje, bod, lekestue. Må være minst 1,0 m fra nabogrensa og ikke over 4,0 m på møne eller 3,0 m på gesims
  • Tilbygg inntil 15 m2 (som ikke brukes til varig opphold) eksempelvis inngangsparti, veranda, mindre fasadeendring

Begrensninger for eiendommen

Det kan også være begrensninger i reguleringsplan eller kommuneplan for hva du har lov til å gjøre på eiendommen din.

Her kan det finnes strengere begrensinger på:

  • hva du har lov til å bygge
  • hvor du har lov til å bygge
  • hvor stort du har lov til å bygge

DIBK's veiviser stiller en rekke spørsmål som hjelper deg å finne ut om det finnes slike begrensninger, og forklarer når du må søke og ikke.

Når bygget er ferdig

Selv om du bygger uten å søke, skal kommunen ha beskjed om at bygget er ferdig.

Meld fra at bygget er ferdig