A A A

Budsjett

Virksomhetsinformasjon

Budsjett er direkte underlagt kommunalleder Fellestjenesten som en egen stab.

Rollen til budsjett: 
Avdelingen er støttefunksjon for tjenesteområdene i budsjett- og økonomiplanarbeidet. 
Herunder bistand i det løpende kontrollarbeidet og utadrettet opplæring knyttet til økonomifunksjonen. 
Bistår tjenesteområdene og virksomhetene i budsjettering, økonomirapportering, utarbeidelse av prognoser og kostnadsberegning av nye tiltak. 

Kontaktinformasjon

Kommunalleder: Monika Olsen
Tlf: 78 45 52 23 / 958 06 179
Epost: monika.olsen@alta.kommune.no

Budsjettansvarlig: Arne Dahler
Tlf: 78 45 52 03 / 994 16 116
E-post: arne.dahler@alta.kommune.no

 

Mer om Budsjett