A A A

Budsjett og økonomiplaner

Budsjett og økonomiplan med handlingsdel inneholder budsjett for det kommende året, økonomiplan for de påfølgende tre årene, samt målene kommunen skal arbeide mot i fireårs-perioden. Budsjettet for det kommende året er bindende, økonomiplanen er retningsgivende.

Skjema