A A A

Budsjett og innkjøp

Virksomhetsinformasjon

Avdelingen for budsjett og innkjøp ivaretar budsjett- og økonomiplanarbeidet og støtter tjenesteområdene i budsjettarbeidet.

Avdelingen har også ansvaret for samordning/tilrettelegging av kommunale innkjøp til driften.

Kontaktinformasjon

Leder: Monika Olsen
Tlf: 78 45 52 23 / 958 06 179
Epost: monika.olsen@alta.kommune.no

 

Mer om Budsjett og innkjøp