A A A

Budsjett 2012

informasjon
Formannskapet behandlet Rådmannens forslag til budsjett i møte den 24.11.2011 og fattet følgende innstilling til kommunestyret.

Skjema