A A A

Bruk av gymsaler og idrettshaller - smittevernsregler

Idrettshall

Alta kommune ønsker at idrettslag og andre skal kunne bruke gymsaler og idrettshaller til fysisk aktivitet. I denne korona-tiden må derfor alle følge kommunens retningslinjer. 

En forutsetning for at vi kan leie ut gymsaler og idrettshaller til lag/foreninger i denne «koronatiden» er at smittevernregler følges. Det er et nasjonalt krav, og et krav som kommuneoverlegene i Alta har.

Alta kommune har laget retningslinjer for utleie av idrettshaller og gymsaler utenom skoletid. . Vi har tatt utgangspunkt i tilsvarende regler i Tromsø kommune. Vi har i prosessen hatt dialog med Alta idrettsråd.

Vi ber dere spesielt legge merke til følgende:

  • Garderobene er stengt for lag og foreninger
  • Timene skal avsluttes min 10 min før for at leietaker (idrettslag/trimgruppe) skal få tid til renhold, og at ulike treningsgrupper ikke møtes. Lokalet skal være tømt før neste gruppe kommer inn. All venting skjer utendørs.
  • Idrettslagene/trimgrupper har ansvar for rengjøring av berøringspunkt etter hver trening.

Det er sendt ut en epost til alle som har søkt om treningstimer. Alle som vil leie må bekrefte av de har lest og forstått retningslinjer. 

 

Ved spørsmål ta kontakt med Aase-Kristin H. Abrahamsen, 78 45 53 82/419 04 276,  aaab@alta.kommune.no

 

 

 

Skjema