A A A

Breverud idrettsbarnehage

Virksomhetsinformasjon

Breverud idrettsbarnehage drives sammen med Bossekop idrettslag og ligger i praktiske og moderne lokaler tilknyttet idrettsanlegget i Bossekop. Vi har fotballbane, idrettshall, volleyballbane, gapahuk, grillstue, skog og skiløype rett utenfor gjerdet. Våre fokusområder er kosthold og bevegelse.

Breverud idrettsbarnehage tilrettelegger for aktiviteter på barnas nivå. Vi har skileik, skøyteleik, fotballleik, friluftsuker og mange turer i skog og mark. Ungene blir kjent med en rekke aktiviteter og lærer i trygge og rause omgivelser. 

Til måltidene samles vi ofte rundt kjøkkenbordet, og opplevelser rundt mat er en viktig del av dagen. Vi baker egne brød og lager sunne og næringsrike måltider.

Barnehagen har store og luftige rom med muligheter for ulike gruppestørrelser og tilpassede aktiviteter. I barnehagehverdagen deler vi barnegruppa slik at barna føler gruppetilhørighet, og med faste voksne som har ansvar for den enkelte. Alder, modenhet og barnets forutsetninger avgjør hvilken gruppe barna blir en del av.

På Lillebasen er det plass til 18 barn under tre år. Vi er seks ansatte: to pedagogiske ledere, en barnehagelærer, 1 fagarbeider og 2 assistenter.
På Storbasen er det plass til 36 barn fra tre år og opp. Vi er seks ansatte: to pedagogiske ledere, en barnehagelærer, to fagarbeidere og en assistent.

Vi er praksisbarnehage for UIT-Norges arktiske universitet, campus Alta og Tromsø, barnehagelærerutdanningen. Vi tar også imot skoleelever fra videregående og praksiskandidater fra AKSIS.

Vi er også med på Alta barnehagens kvalitetsutviklingsplan «Sammen om det viktigste» som strekker seg over et tidsrom på 4 år.

Kontaktinformasjon

Adresse: Thomasbakkveien 22B

Tlf Storbasen:954 17 831
Tlf Lillebasen:954 04 379

Styrer: Lill Andersen
Tlf: 479 75 902
Epost: lill@betania-alta.no

Hjemmeside:  http://betania-alta.no/barnehager/breverud-barnehage/

 

Mer om Breverud idrettsbarnehage