A A A

Brannvern på mange språk

Brannvernforeningen
Mange innvandrere og gjestearbeidere mangler kunnskap og opplæring i norsk sikkerhetskultur. Norsk brannvernforening tilbyr nå en enkel innføring i forebyggende brannvern på mer enn 30 ulike språk.
-Innvandrere og gjestearbeidere har ofte med seg en sikkerhetskultur som er forskjellig fra den norske. Vi har dessverre eksempler på risikofylt atferd i disse gruppene som har ført til alvorlige brannulykker, noen også med tap av menneskeliv, sier administrerende direktør Dagfinn Kalheim i Norsk brannvernforening.
 
Han synes dette burde oppta myndighetene i større grad enn hva som har vært tilfelle til nå. Kalheim mener en innføring i norsk sikkerhetskultur med tilhørende rettigheter og plikter bør integreres som en del av den lovpålagte opplæringen i språk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere. Han mener arbeidsgivere må ha plikt til å sørge for at gjestearbeidere får en tilsvarende opplæring.
 
-Uten en viss opplæring kan vi ikke forvente at innvandrere og gjestearbeidere skal ha forståelse og respekt for den norske sikkerhetskulturen og de rettigheter og plikter som følger av denne, poengterer Kalheim.
 
Brannvernforeningen har utviklet brosjyren “Brannsikker bolig” som gir grunnleggende kunnskap om brannsikkerhet under norske forhold på 32 språk. Brosjyren kan lastes ned kostnadsfritt fra Brannvernforeningens nettsted og er tilpasset både for skjermvisning og bruk i papirversjon. For at også minoritetsspråklige som verken kan lese på eget morsmål eller norsk skal få del i informasjonen, er brosjyren utstyrt med illustrasjoner som langt på vei er selvforklarende.
Brosjyren kan lastes ned her.
 
-Vi har ingen naiv forestilling om at dette tilbudet alene vil føre til bedre brannsikkerhet for innvandrere og gjestearbeidere. Men dersom myndigheter og innvandrerorganisasjoner kan medvirke til at brosjyren blir tatt i bruk, er vi et lite skritt på veien til å øke forståelsen for norsk sikkerhetskultur hos de aktuelle målgruppene, poengterer Kalheim.

Skjema