A A A

Brannvern på hytta

Brannbil

Mange er ikke klar over at det stilles samme krav til hytter og fritidsboliger som til ordinære boliger.
Dette betyr blant annet at alle hytter og fritidsboliger skal ha minst én røykvarsler i tillegg til brannslokkeapparat eller husbrannslange.
 

Typiske brannårsaker:
Årlig brenner over 100 hytter og fritidsboliger i Norge. Bruk av åpen flamme utgjør minst en tredjedel av alle hyttebranner.
Dårlige kokeanlegg, feil fyring og mangelfulle skorsteiner/ ildsteder topper listen over brannårsaker.
Gamle og provisoriske fyringsanlegg er ikke uvanlig i hytter, og mange får ikke skorsteinene feiet.

Vedlikehold:
Det nytter ikke med røykvarsler og slokkeutstyr hvis dette ikke vedlikeholdes regelmessig. Røykvarslerbatteriet bør byttes minst en gang årlig.
Pulverapparat bør vendes opp ned slik at pulveret ikke klumper seg, og man må sjekke at trykkindikatoren peker på det grønne feltet.

montere røykvarsler.jpg

Sjekkliste for hytteturen:
•Har du installert røykvarsler på hytta? Husk å ta med batteri.
•Har du brannslokkeapparat eller husbrannslange på hytta?
•Ha mobiltelefon lett tilgjengelig, slik at du kan ringe etter hjelp hvis det oppstår en nødsituasjon. Sjekk mobildekningen og husk nødnummeret til brannvesenet: 110
•Sjekk at fyringsanlegget er montert etter produsentens anvisninger og at skorsteinen er intakt. Spør fagfolk.
•Sørg for regelmessig feiing av skorsteinen.
•Sjekk at kokeanlegget er i god stand. Har du propananlegg, sjekk at det ikke er lekkasjer på slanger, rør eller koblinger.
•Har hytta innlagt strøm, sjekk at det elektriske anlegget og elektriske apparater er i god stand.

hyttekos.jpg
Norsk brannvernforening har i samarbeid med Tryg og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap laget en brosjyre om brannsikkerhet på hytta. Klikk for å laste ned brosjyren i pdf-format.
 

Kilde: Norsk Brannvernforening.

 

Skjema