A A A

Brannsikkerhet i hjemmet - boligeiers ansvar.

Brannslukker

Som boligeier er du ansvarlig for brannsikkerheten.
Ved jevnlige egenkontroller kan du gjøre mye for å redusere brannrisikoen.

Her er et enkelt tidsskjema for egenkontroll:

Hver dag før du legger deg:
» Sjekk at komfyr, vaskemaskin og tørketrommel er slått av
» Slå av TV-en med av-knappen der slik finnes, ikke bare med fjernkontrollen
» Sjekk at levende lys er slokket
» Sjekk at ingen ovner, transformatorer eller ladere er tildekket

Hver måned:
» Test røykvarsleren ved å bruke testknappen
» Test jordfeilbryter i sikringsskapet

Hvert kvartal:
» Sjekk at nåla i trykkmåleren på brannslokkeapparatet peker på det grønne feltet
» Vend pulverapparatet opp ned et par ganger, slik at pulveret ikke klumper seg
» Sjekk at husbrannslangen er tilkoblet og fungerer
» Rengjør kjøkkenvifta for brannfarlig fett

Hvert halvår:
» Gjennomfør brannøvelse for hele familien
» Test røykvarsleren med røyk
» Undersøk om det er svimerker eller sterk varmgang i sikringsskapet
» Stram til eventuelle skrusikringer i sikringsskapet

Hvert år:
» Bytt batteri i røykvarsleren
» Se etter svimerker i støpsler, kontakter, lamper og annet elektrisk utstyr

Hvert femte år:
» Få en godkjent el-installatør til å gjennomføre en el-sjekk i boligen

røykvarsler.jpgBrann i panne.jpg

Skjema