Sammen med mange andre brannvesen her i landet er Alta brann- og redning et "Bjørnisbrannvesen". Det betyr at vi er ekstra opptatt av at barna, både i forbindelse med branner og ulykker, men også i formidling av grunnleggende brannvernkunnskap og forebygging.

Ungene klemmer Bjørnis
Bjørnis gir de beste klemmene.

Trøstebamsen Bjørnis

Branner og ulykker kan være sterke og traumatiske opplevelser for barn. Derfor har vi ekstra fokus på ivaretakelse av barna der situasjonen tillater det. Alle våre brannbiler er utstyrt med trøstebamser, som deles ut til barn som er direkte involvert i en hendelse. Hensikten er å vise omsorg og flytte litt av barnas oppmerksomhet vekk fra en vond opplevelse, og skape en trygghet.
Denne bamsen blir barnets til odel og eie, og vil forhåpentligvis være til god hjelp og trøst fremover. Det er også mulig å komme på brannstasjon å treffe en brannmann og Bjørnis-maskoten om barnet skulle ha et slikt behov. Slike henvendelser gjøres til Bjørniskoordnator på stynso@alta.kommune.no.

Maskoten Bjørnis

Brannbamsen Bjørnis flyttet inn på brannstasjon i Alta 12. mai 2022. Han skal ut dette året sørge for at samtlige barnehager får hilst på han og gitt ut klemmer. Brannvesenet tar ansvar for at alle får tilbud om besøk av Bjørnis i løpet av året. Fra januar 2023 skal Bjørnis følge et fast årshjul, for å sikre at alle får det samme tilbudet og møtet med Bjørnis i årene som kommer.

Bjørnis danser med ansatte på brannstasjonen og alle barna
Bjørnis danser med ansatte på brannstasjonen og barnehagebarna som var med under ansettelsen av Bjørnis i mai 2022.

Bjørnis sitt faste program gjennom året (oppstart januar 2023)

Januar: 
Brannvesenet kommer til samtlige barnehager i kommunen og underviser førskolegruppene i brannvern. Her har brannforebyggeren med seg alt av undervisningsmateriell og prater om brannsikkerhet på barnas premisser. Etter dette besøket får barna med seg hjem en Bjørnissekk med en liten Bjørnisbamse og loggbok for å utføre en brannrunde i hjemmet. Når barna er ferdig med rulleringen av sekken avtales det i begynnelsen av mars et nytt besøk, men denne gang på brannstasjonen.


Mars:
Førskolegruppa kommer på besøk til brannstasjon for å fortelle om opplevelsen med hjemmebesøket. Barna leverer fra seg loggmateriell for fremtidig statistikk. Barna får et innblikk i en brannmanns hverdag samt et møte med Bjørnis-maskoten. I utgangspunktet er barnehagene selv ansvarlige for loggmateriell, men dette er noe de kan få om vi har tilgjengelig.


September:
Brannvernuka i uke 38 – Bjørnis-maskoten besøker barnehagene med brannvakta og en brannbil i sammenheng med den nasjonale brannvernuka. I forbindelse med brannvernuka vil beredskapsavdelinga utarbeide en timeplan for barnehagebesøkene. Der vil det være anledning for barnehagene og booke seg inn. Da vi er hendelsesstyrt kan det dukke opp hendelser som vi må rykke ut på. Ved slike hendelser vil vi ikke kunne komme på besøk og vi har heller ikke anledning til å melde fra om at vi ikke kommer. Spørsmål sendes til Kjell.erik.thomassen@alta.kommune.no Dette møtet handler mest om relasjonsbygging mellom brannfolk og barna.

Åpen dag - lørdag i uke 38 – Avslutning av brannvernuka gjennomføres med en Åpen dag på brannstasjonen. Masse aktiviteter for barn og Bjørnis vil selvfølgelig komme. 
 

Følg Bjørnis

For flere nyheter og informasjon om Bjørnis - følg Alta brann- og redning og Alta kommune på Facebook, og Instagram.

www.brannbamsen.no