Om barnehagen

Barnehagen tar imot inntil 36 barn i alderen 3-6 år. 
Barna deles inn i to grupper. En gruppe med små barn som holder til i egne lokaler - Tyttebæra 
og en gruppe med store barn – Blåbæra.
Her er 4 barnehagelærere, 2 fagarbeidere og 2 assistenter.

Barnehagen ligger i Bossekop, like ved Bul-hallen. På lekeplasser har vi asfalt der barna kan sykle. 
Her er klatrestativ , fotballbane, en liten bakke for å skli med akebrett, husker og sandkasser.
Vi har fri natur for lek og utforskning like utenfor gjerdet.

Omsorg, lek og læring, sammen med det å ha et inkluderende fellesskap der alle barna i barnehagen 
har venner og føler seg trygge og velkommen er det viktigste for oss.