A A A

Bosetting og integrering

Ansvarsområder

Tjenesten har ansvar for bosetting av enslige mindreårige flyktninger og gi oppfølging og daglig omsorg. Tjenesten har det  sosialfaglige ansvaret for å gi ungdommene trygge rammer slik at de kommer videre  med utdanning eller jobb. Tjenesten koordinerer og treffer tiltak som skal gjøre ungdommene i stand til å komme videre og inn i voksenlivet.

Ungdommene bor i store og små bofelleskap med tilsyn og veiledning.

Det bosettes enslige mindreårige etter mandat fra kommunestyret.

Partnere

 • Alta voksenopplæring
 • Helseadministrasjon;flyktninghelsesøster
 • IMDI
 • UDI
 • Alta mottak
 • Stiftelsen utleieboliger
 • Avdeling for Barn og unge
 • Diverse skoler i kommunen
 • Politiet
 • Røde kors
 • Frivillighetssentralen
 • Sisa

Kontaktinformasjon

Postadresse: Markveien 26, 9510 Alta
Besøksadresse: Markveien 48, 9510 Alta
 
Telefon: 466 27404
Avd. leder: 450 87 839
Enslig mindreårig bolig: 458 65 571
 
 
 

Mer om Bosetting og integrering