Huset har i en årrekke arrangert borteboermiddag på onsdagene. I en periode ble ordningen borte pga manglende finansiering  men nå har vi fått tak i nye midler og er klare til å starte opp igjen. Borteboermiddagene har vært godt besøkt og vi tror det er mange som blir glade for at tilbudet kommer tilbake.

Det er ikke bare enkelt å flytte hjemmefra som 16 åring og et godt måltid og et sosialt treffpunkt i uka  kan være med på å lette hverdagen for mange av våre unge tilflyttere.

 

Følg Huset Alta på FB og Snapchat for ukens meny og annen info.