A A A

Borras Vestre 360 moh

borras

Utgangspunkt er enten ved parkeringsplass ved Saga skole eller parkeringsplass inne på Aspemyra.

På parkeringsplassen ved Saga skole står det et informasjonsskilt om Toppturen samt Folkestien.

Informasjonsskilt

Følg merket sti i retning mot Skogvannet. De første 2 km av toppturløypa følger samme trase som Folkestien (rød merking).  Stikrysset er merket, det er også satt opp en hvilebenk her. Folkestien (rød merking) går til venstre og nedover i terrenget til Nerskogen IL sin registreringskasse øst for Skogvannet. Folkestien er etablert av Nasjonalforeningen for folkehelse v/ Alta Helselag og Nerskogen IL. Toppturløypa (blå merking) går til høyre og videre opp på snaufjellet.  Løypa er merket med blå maling på steiner og berg. På snaufjellet må man være observant slik at de blå merkene følges. Det er lagt klopper over myrer. Joggesko kan brukes i tørt vær.

Toppen ligger på snaufjellet med flott utsikt ut over Altafjorden og Tverrelvdalen. Det kan være værhardt på toppen, men det er mange flotte rasteplasser underveis. Ruta følger den gamle postveien fra Alta til Skoganvarre. Turen til toppen tar i underkant av 2 timer. Til toppen er det 4 km.

Turen kan om ønskelig fortsettes innover fjellet, til for eksempel Store-Borras (558 moh).  

Denne toppen inngår i Alta 10- toppers.

Toppturen er et samarbeid mellom Nerskogen IL og Alta kommune.


Kartoversikt


GPS koordinat
Ø=0595035 N=7761997

Skjema