A A A
 • Lover og forskrifter

  Dette er en lovpålagt tjeneste.

  Se spesielt ekteskapsloven kapittel 1 og §§ 11, 12, 12a, 13, 14.

  Lover

  Ekteskapsloven

  Forskrifter

  Forskrift om kommunale vigsler

  Forskrift om registrering og melding av vigsel

  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Før dere gifter dere, må Skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap, såkalt prøving av ekteskapsvilkår. Fra juni 2018 kan du søke om prøving av ekteskap digitalt. Behandlingstiden er likevel 2-3 uker, så vær ute i god tid før bryllupet.

  Skjemaene som skal fylles ut er disse:

  1. Egenerklæring
  2. Forlovererklæring
  3. Erklæring om skifte, hvis du har vært gift tidligere
  4. Melding om endring av navn, hvis du skal bytte navn.

  Skjemaer og veiledning finnes på skatteetaten.no

  Skatteetaten skriver ut en såkalt prøvingsattest, som viser at dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap.

  Etter at dere har fått prøvingsattesten kan dere ta kontakt med kommunen.

  Dere må ha gyldig legitimasjon for å bestille vielse hos kommunen.

  Dere må ha to vitner og de må være til stede under seremonien. Dette er gjerne forloverne.

  Kommunen gir deg tilbud om et egnet lokale og om hvilke tidspunkter de kan tilby vielser.

  Selve seremonien bruker «Det borgerlige vigselsformularet», som er en tekst som vigsler leser under seremonien. Seremonien kan så tilpasses med for eksempel tekst og musikk utover dette. Men merk at det er opp til kommunen å vurdere hva de vil tillate av ekstra innhold.

  Kommunen sender så en vigselsmelding til Folkeregisteret innen tre dager etter bryllupet. Samtidig får dere en kopi. Den fungerer som midlertidig vigselsattest inntil dere får den endelige i posten fra Folkeregisteret. 

  Søknadsfrist

  Dere kan tidligst gifte dere tre dager etter at vi har mottatt prøvingsattesten. Vi bekrefter ikke tidspunkt før vi har mottatt original attest. Attesten må være gyldig på vigselstidspunktet.

  Søknaden sendes til

  Dere kan sende inn søknad elektronisk her

  Dere kan også bestille tid for vigsel ved å henvende dere til kommunens servicesenter eller ved å sende en mail til postmottak@alta.kommune.no.

  Original prøvingsattest fra folkeregisteret må være innlevert/legges ved.

 • Saksbehandling
 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Servicesenteret
  Telefon:78455000
  Epost:servicesenteret@alta.kommune.no
  Postadresse:Postboks 1403 9506 ALTA
  Besøksadresse:Rådhuset Sandfallveien 1 9510 ALTA
 • Andre opplysninger
  Gyldig til
  2020-12-31