A A A

Borealiskonferansen 2009

borealis_til_web
Ditt møtested for lokalt arbeid med bolyst og stedsutvikling.

Arrangeres i Alta 3. - 5.mars, på Rica Hotell, av Husbanken og HIF.

Målgruppen er adminstrasjon og politikere i kommuner for fylkeskommuner, kunnskapsmiljø, ildsjeler og andre deltagere i stedsutviklingsarbeid.

Påmelding: gunnhild.engstad@husbanken.no tlf 78 42 74 11

Frist for påmelding: 10.februar

Skjema