A A A

Borealis og Alta menighet

I+kapellet
Også i år ønsker Alta menighet å være en del av Borealis Vinterfestival, og det vil bli avholdt gudstjeneste i iskapellet ved Sorrisniva.

Gudstjenesten finner sted kl.14:00 på søndag 14.mars, i iskapellet, og vil være en del av det totalte programmet for Borealis Vinterfestival 2010.

Skjema