A A A

Borealis: Fredskorpset

Logo
Fredskorpset inviterer til informasjon om sitt arbeide og tilbud om utveksling av personell til/fra land i Afrika, Asia og Latin-Amerika.

Fredag 6.mars fra 14:00 - 16:00 på Studenthuset City vil alle bedrifter, organisasjoner og offentlige institutter kunne få informasjon om Fredskorpset , som er et statlig organ underlagt Utenriksdepartementet.

Fredskorpset utveksler personell mellom bedrifter, organisasjoner og institusjoner i Norge og land i Afrika, Asia og Latin-Amerika - med mål om å styrke virksomhetene i form av internasjonalisering, nettverk og kontakter, engasjement osv.

I 2009 er utveksling fra virksomheter i Finnmark/Nord-Norge prioritert.

Se vedlagte invitasjon for mere info om ulike utvekslingsprosjekter.

Senere samme dag, fredag 6. mars kl. 17:00 - 19:30, også på Studenthuset City er det folkemøte hvor alle er invitert til å delta på informasjon og debatt rundt Palestina. Det blir vist film "Paradis nå" fra Palestina, og tidligere NRK-korrespondent i Midtøsten, Jarl Munch, vil innlede den etterfølgende debatten.

Folkemøtet er et samarbeide mellom Fredskorpset, Alta kommune og Film fra sør.

Se vedlagte informasjon og invitasjon.

Skjema