A A A

Bombefunn på Alta lufthavn

bomber
I forbindelse med gravearbeid i natt ble det avdekket en bombe fra krigens dager. Bomben er nå detonert og Avinor regner med at flytrafikken skal kunne komme igang igjen i løpet av ettermidddagen.

Politiet har det overordnede ansvaret ved slike funn. For nærmere opplysninger om saken kan politiet kontaktes på 78 42 80 00.

Les mer hos:

www.altaposten.no

www.avinor.no

Skjema