A A A

Boligtomter - kommunale

 • Lover og forskrifter
 • Skjema
 • Saksbehandling

  Klagemulighet

  Alle enkeltvedtak, jfr. fvl. §2 kan påklages etter fvl. §28. Vedtaket kan klages inn for Alta kommune av den som avgjørelsen gjelder. Alminnelig klagefrist etter fvl. §29 er 3 uker fra søker er gjort kjent med vedtaket.

  Klagen sendes Alta kommune, Servicesentret til behandling.  Dersom klager ikke gis medhold oversendes klagen Klagenemda for endelig behandling. 

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Servicesenteret
  Telefon:78455000
  Epost:servicesenteret@alta.kommune.no
  Postadresse:Postboks 1403 9506 ALTA
  Besøksadresse:Rådhuset Sandfallveien 1 9510 ALTA
 • Andre opplysninger
  Gyldig til
  2020-12-31