A A A
 • Lover og forskrifter

  Se spesielt § 15 i bostøtteloven.

  Lover

  Bustøttelova
  Forvaltningsloven

  Retningslinjer

  Tilskudd til tilpasning av bolig

  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten


  Tilskudd til tilpasning søkes i den kommunen du bor i. Kommunen kan hjelpe deg å fylle ut søknaden.

  Søknaden skal skrives på blankett HB 8.S.01. Blanketten får du fra kommunen eller i Husbanken (se nedenfor).

  Skjema

  Vedlegg


  • Kopi av siste års likningsutskrift
  • Lønn-/trygdeslipp
  • Kostnadsoverslag
 • Saksbehandling

  Saksbehandlingstid

  Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.

  Klagemulighet

  Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Begrunn dette eventuelt med nye opplysninger. Kommunens egen klagenemnd er klageinstans.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Lån og tilskudd
  Telefon:78455000
  Epost:postmottak@alta.kommune.no
  Postadresse:Postboks 1403, 9506 Alta
  Besøksadresse:Sandfallveien 1
 • Andre opplysninger
  Gyldig til
  2017-12-31