A A A

Bolignotat

Alta+kommune

Få oversikt over boligpotensialet, og de boligprosjekter som er under planlegging og gjennomføring i Alta kommune

Bolignotat nr. 1 2018

Bolignotatet er utarbeidet av Avdeling for samfunnsutvikling. Dokumentet oppdateres to ganger i året, dette er versjon 1/ 2018.

Ta kontakt med Servicesenteret i kommunen dersom behov for ytterligere opplysninger.

Skjema