A A A

Bli valgmedarbeider

Valg%C3%A5r

Alta kommune har behov for valgmedarbeidere til årets stortings- og sametingsvalg 13. september. Vil du bli en av våre valgmedarbeidere?

Valgmedarbeiderne skal bemanne valglokaler på valgdagene 12. og 13. september.

Hvem kan bli valgmedarbeider?

For å være valgmedarbeider må du være mellom 16 og 70 år, og kan ikke stå som listekandidat ved det aktuelle valget.

Oppgavene i valglokalet varierer mellom å styre kø, fylle på stemmesedler, ta imot stemmer, og veilede velgere ved avlukket, det er derfor viktig at du snakker og forstår norsk. Full opplæring vil bli gitt.

Trygt å være valgmedarbeider

På grunn av koronapandemien er det i år et ekstra behov for personell for å sikre at smittevernet ivaretas i valglokalene.

Smittevern vil bli ivaretatt i samsvar med gjeldende retningslinjer.

Ja, jeg ønsker å være valgmedarbeider på valgdagen

Oppgi personalia og hvilket lokale du ønsker å jobbe i på skjemaet nedenfor, så vil vi prøve å ta hensyn til det. Vi vil behandle søknadene fortløpende, og du hører fra oss innen kort tid. Har du spørsmål om valgarbeid, ta kontakt på e-post bjorn.conrad.berg@alta.kommune.no

Alta kommune ser frem til å ta imot din søknad!

Personalia
dd.mm.yyyy
Er du ansatt i Alta kommune*
Bakgrunn

Dersom du har erfaring fra tidligere kan du spesifisere nedenfor hvilket år du deltok og hva du gjorde

Valglokale/enhet

Du vil motta en e-post med informasjon om stemmelokale og opplæring.
Du forplikter deg til å bevare taushet om taushetsbelagte opplysninger du får kjennskap til i ditt arbeid for Alta kommune.
Du samtykker til å bli kontaktet via SMS og e-post i forbindelse med valgarbeid.

Vi trenger ditt personnummer for å registrere deg i valgsystemet EVA slik at du kan jobbe som valgmedarbeider (pålogging med sikker ID). Vi trenger i tillegg kontonummeret ditt for utbetaling av lønn. Disse opplysningene innhenter vi når vi kontakter deg.

Skjema