A A A

Betalingskort for forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift må bestilles av arbeidsgiver fra 2012

Kalkulator%26nbsp%3Bog%26nbsp%3Bpenn
Fra og med 1. termin 2012 vil det ikke lenger bli sendt ut betalingskort for innbetaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift.

De arbeidsgivere som fortsatt ønsker å få tilsendt betalingskort må ta kontakt med sitt lokale Skatteoppkreverkontor og avtale dette.

Arbeidsgiveren vil bli gjort oppmerksom på dette i egen takst på betalingskortene som blir sendt ut for 5. og 6. termin 2011.
 
På forsiden til Skatteetaten.no er det mulig å lage kid selv.

Skjema