A A A

Betaling hos fysioterapeut

Når du går til fysioterapeut eller manuellterapeut kan du få dekket deler av utgiftene dine for behandlingen. For å få dekket deler av utgiftene må fysioterapeuten ha kommunal driftsavtale.  Fra 01. januar 2018 er det ikke lenger krav om henvisning fra lege.

Som hovedregel må du likevel betale en egenandel etter offentlige takster, denne teller med i opptjeningen til frikort for egenandelstak 2.

Egenandelstaket for 2018 er 2 025 kroner.

Noen grupper slipper å betale egenandel for undersøkelse og behandling hos fysioterapeut.

Dette gjelder:

• barn under 16 år

• personer med godkjent yrkesskade (gjelder også soldater i førstegangstjeneste i Forsvaret)

 
Les mer om egenandel hos fysioterapeut

Skjema