A A A

Beste på UKM i Norge

Millas Univers

Best på UKM (Ungdommens kulturmønstring)

UKM er den desidert viktigste arena for kreativ ungdom i Norge. Nær sagt alle kommuner har egne UKM arrangement. Det var dermed en meget jev pris Sylvi Bellika mottok i Trondheim på vegne av arrangører og utøvere i Alta.

Prisen er delt mellom Alta og Grimstad. Alta har i mange år satset seriøst på å gjøre UKM til en viktig arena, ikke bare for utøverne, men også for unge som er med å arrangere. I Alta har har antall involverte økt de siste åra, mens den i mange andre kommuner har gått litt ned. I forhold til størrelsen på byen er nok Alta en av de desidert bedre på deltakelse og gjennomføring av UKM, slik har det vært i mange år. Prisen stimulerer naturlig nok kulturvirksomheten til å fortsette å satse på UKM. Sentrale i gjennomføringen av arrangementet er Kultursalen, Huset og Kulturskolen. Alta kommune lover en markering av prisen tidlig på høstparten.

Skjema