A A A

Besøksregler for sykehjem og Vertshuset

omsorg besøk sykehjem

Oppdatert 26.06.20

Alle våre sykehjem er nå åpne for besøk for pårørende. De som kommer må følge besøksreglene og ha gjort avtale om tidspunkt.

Dette gjelder for institusjonen: Ekornsvingen, Kåfjord, Altagårdshagen, Furuly og Bossekop, Helsesentret og Vertshuset.

Generelle regler for alle besøk

Du kan ikke komme på besøk hvis du:

 • er syk.
 • har vært utenfor Norge de siste ti dagene.
 • er i hjemmekarantene eller har vært i nærkontakt med noen som har fått påvist covid-19.

Du må alltid kontakte sykehjemmet i god tid for å høre om det er mulig å komme på besøk. Du kan ikke ha med kjæledyr. Vi fører besøksprotokoll for alle som kommer på besøk.

Før besøket

 • Du må avtale tidspunkt og besøkslengde med kontaktpersonen på institusjonen på forhånd. (Dette gjelder ikke Vertshuset)
 • Vi anbefaler at besøkene foregår utendørs så langt det lar seg gjøre.
 • Det er den enkelte institusjonen som bestemmer når du kan komme på besøk.
 • Det er mulig å komme på besøk hverdager, kvelder og helger.
 • For besøk ute: alle må holde minst en meter avstand, og følge smittevernrådene.
 • For besøk inne: hvor mange som kan komme på besøk, bestemmer den enkelte institusjonen. Alle må holde minst en meter avstand, og følge smittevernrådene. Kun nærmeste pårørende kan komme på besøk inne.
 • På Vertshuset kan beboere ha besøk etter eget ønske, men det anbefales på det sterkeste at besøkende forholder seg til de samme smittevernrestriksjonene som på sykehjem.

Under besøket

 • Du blir møtt ved inngangen og fulgt til rommet der besøket skal foregå. (Dette gjelder ikke Vertshuset, der fylles egenerklæringsskjema i hovedinngangen. Den legges i angitt postkasse).
 • Du må vaske hendene når du kommer, også hvis du skal besøke noen utendørs.
 • Du skal gå direkte til og fra besøket ditt, og ikke oppholde deg i fellesarealer.
 • Du bør holde minst en meters avstand til den du besøker, ansatte og andre pasienter/beboere.
 • Du kan ha med gaver, blomster og lignende, men sørg for at du alltid har rene hender når du håndterer dem.
 • Hvis du har med mat bør alle vaske hendene før dere spiser.
 • Du kan bruke pasient/beboers toalett eller et merket toalett når du er på besøk.

Etter besøket

 • Du skal vaske hendene når du forlater rommet.
 • Hvis du får påvist på covid-19 etter besøket, må du opplyse om at du har vært på besøk som en del av smittesporingen. Kontakt også institusjonen du har besøkt så raskt som mulig og informer om dette.

Hvis situasjonen endrer seg

 • Det er besøksforbud dersom det er smitteutbrudd på institusjonen du skal besøke.
 • Hvis smittespredningen i Alta øker, kan vi stenge eller begrense besøkene.

Skjema