A A A

Besøk fra Vestvågøy kommune

Flerkulturellt puslespill
05. juni 2012

Representanter fra Vestvågøy kommune ønsker å se på hvordan flyktninghelseteamet i Alta jobber.

Migrasjonshelse er et eget fagfelt. I Alta er det asylmottak med opptil 187 asylsøkere. Det bosettes 30 flyktninger årlig i kommunen, i tillegg kommer familiegjenforente. Det er vedtatt å bosette 10 enslige mindreårige i året. Alle arbeidsinnvandrere som kommer fra land med høy forekomst av tuberkulose må også gjennom tuberkulosekontroll. Helsesøstre og lege jobber sammen i flyktninghelseteamet, styrken er at man opparbeider seg kompetanse, og at man til enhver tid har oversikt. I denne gruppen er det andre helseutfordringer en ellers i befolkningen. Det er viktig å ha kunnskap i forhold til smittsomme sykdommer og smittevern, asylsøkere og flyktninger er også i en risikogruppe for å utvikle psykiske lidelser. Mange kommer fra totalt forskjellige helsesystem enn vårt. Flyktningelseteamet blir en koordinator over i det ordinære systemet, og et ressursteam for andre grupper.

Skjema