A A A

Besøk fra Miljøverndepartementet

DEP_symbol
Alta kommune hadde 20. september besøk fra Miljødepartementets seksjon for miljø og samfunnsutvikling.

Alta stod 20. september på programmet under Miljøverndepartementets Finnmarksturné. Delegasjonen besto av ansatte ved departementets deksjon for miljø og samfunnsutvikling under avdeling for regional planlegging.

Avd. for samfunnsutvikling (ASU) var vertskap for besøket som besto av sightseeing gjennom Alta, besøk og orientering evd Alta museum, foredrag ved kommunalleder Berit Erdal og kåseri ved Olav Gunnar Ballo.

Den lærevillige delegasjonen fra MD ga uttrykk for en utbytterik og trivelig tur til Finnmark med finale i Alta før hjemreisen.

Delegasjonen fra MD

Skjema