A A A

Besøk fra Hordaland for å se siste nytt i avløpsrensing

FjellVAR+logo
Alta kommunes nye avløpsrenseanlegg har siste generasjons renseteknologi. Nå kommer det besøk langveisfra for å ta anlegget i øyesyn, og høre på våre driftserfaringer.

 

Tirsdag den 8. februar får kommunalteknisk avdeling besøk av seks ansatte fra FjellVAR AS. FjellVAR AS er et selskap eid av Fjell kommune som yter tjenesteproduksjon innen vann, avløp og renovasjon til innbyggerne i Fjell kommune. De samme tjenester kommunalteknisk avdeling har ansvar for i Alta kommune.
 
FjellVAR har bestilt samme renseteknologi som Alta kommune har i sitt nye renseanlegg ved Alta havn. Formålet med besøket er å se på løsningene som er valgt på vårt renseanlegg i tillegg til å høre våre driftserfaringer etter oppstarten av vårt anlegg i september.
 
Fjell kommune har 22 000 innbyggere og ligger like vest for Bergen. Både beliggenhet og innbyggertall er sammenlignbart med Alta i sammenheng med avløpsrensing /resipient.
 
Vi på kommunalteknisk avdeling ser fram til besøket. Kunnskapsutveksling og nettverksbygging er nyttig for alle parter.
 
Les mer om FjellVAR:
 
Les mer om Fjell kommune:
 

Skjema