A A A

Beregning av bostøtte

Bolig+sosial
Fra og med termin 07/10 vil nye ligningsopplysninger (2009) innhentes. Det kan gi endringer i månedlig bostøtteutbetaling.

Det er siste avsluttede skatteligning som legges til grunn ved beregning av bostøtte. I praksis betyr dette at ligningen for inntektsåret 2008 ble benyttet fram til juni 2010. Fra og med juli 2010 vil nye ligningsopplysninger (2009) innhentes.

Dette betyr at det kan bli endringer i den månedlige utbetalinga. For noen kan det bli mindre bostøtte og for andre kan det bli mer, mens noen vil falle ut av systemet pga. for høy inntekt i forhold til øvre inntektsgrense.

Spørsmål om bostøtte kan rettes servicesenteret Alta kommune tlf. 78 45 50 00

 

For mer informasjon om bostøtte: www.husbanken.no

Skjema