A A A

Beredskapssituasjonen knyttet til ambulanseflyene i Finnmark

Info

Svikt i beredskaps-kjeden har konsekvenser også for kommunene.

Alta kommune følger krisen i Luftambulansetjenesten nøye, og vil gjøre nødvendige beredskapsmessige endringer og varsle avvik og hendelser til Fylkeslegen i Finnmark.

Alta kommune arbeider kontinuerlig for å løse konsekvenser situasjonen skaper, for å bidra til at helsetjenestene skal være virkningsfulle, tilgjengelige, trygge og sikre. Alta kommune vil også fortsette å være pådriver overfor andre aktører for å gjenopprette normal beredskap.

Oppdatering: Siste døgnet har driften ved ambulansebasene i Norge vært normal, og alle fly har vært i normal beredskap. Det har ikke vært registrert noen hendelser siden forrige rapportering. Det er ikke varslet noen beredskapsavbrudd for det kommende døgnet, og alle baser varsler om normal beredskap det kommende døgnet.

Link til Fylkesmannen: https://www.fylkesmannen.no/Finnmark/Nyheter/2018/05/Fylkesmannen-har-hoynet-beredskapen/

Skjema