A A A

Beredskapsplaner for forebygging av seksuelle overgrep i barnehager og skoler i Alta

informasjon

Våren 2017 ble det nedsatt en tverrfaglig gruppe som skulle jobbe med å utarbeide beredskapsplaner for forebygging og avdekking av seksuelle overgrep i skole og barnehage. 

Det er nå utarbeidet en slik beredskapsplan for barnehage, og en for skole. Planene er gjeldende fra august 2017, og vil fremover være viktige arbeidsdokumenter for barnehagene og skolene i kommunen på området.  

Beredskapsplan for barnehage

Beredskapsplan for skole

Skjema