A A A

Befaring av eiendommer i forhold til eiendomsskatt

hus_klosser

Årlig befaring av nyere bolig- og næringseiendommer.

I medhold av Eiendomsskatteloven § 31-5 vil sakkyndig takstnemnd befare eiendommer i Alta kommune torsdag 15. og fredag 16. september.

Angår stort sett bare nyere bolig- og næringseiendommer.

 

Eiendomsskattekontoret

Skjema