A A A

Barnet mitt har øyebetennelse. Hva kan jeg gjøre?

I første omgang vaskes og renses øyet fritt for puss flere ganger daglig ved hjelp av rent vann. Husk god håndhygiene. 

Kontakt lege ved uteblitt bedring etter 2- 3 dager, eller ved økende smerter og eller synstap/ forstyrrelser.

Spørsmål og svar

Skjema