A A A

Barneombudet på besøk

møtedeltagere

Det var med stolthet vi ønsket barneombud Inga Bejer Engh velkommen til Alta mandag 27. januar, og vi gledet oss til å vise frem alt det gode arbeidet som gjøres i Alta kommune. 

Hun hadde satt av en hel dag til å se og høre om hvordan vi jobber med barn og unge, og hun fikk møte både ansatte og brukere fra ulike deler av oppvekstområdet.  

selfies

På programmet stod det både orienteringer og besøk. Barneombudet var spesielt interessert i Barnevernforsøket og Storbakken ungdomssenter, og det var spennende å diskutere den kommende barnevernsreformen med henne og ikke minst fortelle om våre erfaringer. Synergieffekten av å være i forsøket har vært stor, og har bidratt til å det nå er tryggere å være barn i Alta, er vår oppsummering. Ellers var bruk av tvang, samarbeid med spesialisthelsetjenesten, tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid andre stikkord for hva vi snakket om.

Et besøk i en nye kommunale samiske barnehagen Guovddás mánáigárdi stod også på dagsorden, og ungene der syns det var stor stas med besøk og flere hadde pyntet seg for anledningen.

hilser på barn

Dagen ble avsluttet med besøk og omvisning på Huset, og som andre barneombud før henne, fikk også Inga skrevet en hilsen til Altas ungdommer på veggen.

skriver hilsen

Takk for besøket!   

Skjema