A A A

Barnehagesaken: Informasjon til foresatte og foreldre.

Info

De siste dagene er det avdekket en svært alvorlig sak for Alta kommune.

Politiet sier blant annet i sin pressemelding: Mannen er ansatt i en barnehage i Alta. Han ble pågrepet den 11. oktober 2016, og ble den 12. oktober 2016 varetektsfengslet i 2 uker.

Saken gjelder et barn, på en avdeling i en barnehage i Alta.

Alta kommune stiller alle faglige ressurser tilgjengelig for de som måtte ha behov for hjelp eller oppfølging tilknyttet saken.

Vi har fulgt opp og vil fortsette å følge opp barnehagen saken gjelder med alle nødvendige ressurser. Vi har også hatt informasjonsmøte med alle styrere i private og kommunale barnehager i går kveld. Videre vil vi komme til å avholde foreldremøte i flere barnehager så snart det lar seg gjøre. Alle barn i Alta trenger nå trygge voksne rundt seg, i likhet med andre saker må vi svare på spørsmål vi eventuelt får fra barn – tilpasset deres alder.

Om dere har spørsmål eller trenger bistand ut over det deres barnehagestyrer kan svare på, kan disse personene kontaktes:

Nina Sørensen, Barnehagefaglig ansvarlig       908 29 695
Christel Sundsfjord, kommunepsykolog           453 96 977
Frode Øvrejord, Kommuneoverlege                 901 02 059

Ved mistanke om noe straffbart kan politiet kontaktes:

Barnehuset i Tromsø                                                    77797440
Monica Lorentzen                                                         78432903
Kristine Hefre Tobro                                                     78432938


Linker til aktuelle nettsider med råd og veiledning i slike saker.
www.statensbarnehus.no
https://www.reddbarna.no/nyheter/kan-vi-snakke-med-barn-om-seksuelle-overgrep

 

Bjørn-Atle Hansen
Rådmann

Mads Stian Hansen
Kommunalleder

 

Skjema