A A A

Barnehageadministrasjonen

Virksomhetsinformasjon

Alta har et mangfoldig barnehagetilbud, som ivaretas av kommunale og private barnehager. Alta kommune eier og driver 13 av 27 barnehager.

Vi har et overordnet ansvar for kvalitet og utvikling i barnehagene. Vi jobber også med barnehageopptak, tilsyn og godkjenning av barnehager, saksbehandling av søknader om redusert foreldrebetaling, fakturering, kommunale tilskudd til private barnehager og søknader om spesialpedagogisk hjelp.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Sandfallveien 1

Barnehagefaglig ansvarlig: Nina Sørensen
Tlf: 908 29 695

Mer om Barnehageadministrasjonen