A A A

Barne- og familiedepartementet på besøk

Besøk av barne- og familiedepartementet

Torsdag 24. september var 4 representanter fra Barne- og familiedepartementet og 1 fra Barne- ungdoms- og familiedirektoratet på besøk i Alta. 

Bakgrunnen for besøket var det nasjonale barnevernforsøket, som Alta kommune har vært en av tre kommuner som har deltatt i.

Representantene fikk høre om de erfaringer vi har gjort her i Alta, de besøkte vår egen institusjon Storbakken ungdomssenter, og ikke minst fikk vi drøftet hva som skjer videre når forsøket er over og ny barnevernsreform skal iverksettes fra januar 2022.

Vårt mål er å være mest mulig selvgående når det gjelder tilbud og tiltak for våre barn og unge. Vi ønsker å gi hjelp her i Alta så langt det er mulig, i nærhet av og i samarbeid med den enkeltes familie og nettverk. Det var noe av det vi forsøkte å formidle denne dagen.

Takk for besøket!

Foto: Bernhard Hinerwadel

Skjema