A A A

Barn og unge som pårørende

Mange barn og unge synes det kan være vanskelig å være pårørende til noen nære som er syke eller har problemer. Filmen fra "Livet og sånn" forteller fint hva det er å være barn som pårørende, og hvordan det kan oppleves:

 

 

Ung.no beskriver fint hva du kan gjøre selv i en slik situasjon:

  • Si ifra om hva du trenger for å ha det bra. Du er like viktig som de andre i familien

  • Det er bra å be om hjelp. Ingen kan klare alt alene hele tiden

  • Gjør noe du liker og som får deg til å tenke på noe annet, for eksempel være med venner, gå tur, trene og spille. Det er helt ok å være glad selv om du og familien din har det vanskelig

  • Vær ærlig med deg selv om hva du tenker og føler

  • Snakk med familie, venner, kjæreste, trener eller en voksen du stoler på om hva som skjer og hvordan du har det

  • Søk råd på nett. Det finnes flere anonyme chattesider eller telefontjenester som du kan ta kontakt med uten at det koster deg noe

Pårørendestøtte i Alta kommune_barn_lksBarn som pårørende, illustrasjonsfoto Linda Kristin Suhr

 

Det å være barn og pårørende:

Å være pårørende betyr at en slektning, venn, eller en annen man kjenner seg nær til er litt annerledes, er syk i kroppen eller inni følelsene sine, er avhengig av rusmidler eller spill, sitter i fengsel, eller er død.

Det å kjenne på at noen man er glad i har det slik kan føles veldig tungt, og av og til trenger man hjelp så ting kan oppleves litt lettere.

Det finnes mange trygge voksne som kan hjelpe, og flere ulike tilbud som kanskje passer for deg og dine opplevelser. 

​Vi har samlet flere kontaktmulighter under menylinken "Andre tilbud til barn og unge som pårørende", her i Alta kommune kan du blant annet kontakte Helsesykepleier på skolen din eller Helsestasjonen for barn og unge på tlf: 78 45 53 26 om du trenger noen å snakke med.

 

Helsedirektoratets beskrivelse av barn som pårørende:

Helsedirektoratets beskrivelse av barn som pårørende:

Begrepet «barn som pårørende» brukes om mindreårige barn som har en forelder eller et søsken som er pasient med psykisk lidelse, rusmiddelavhengighet, alvorlig somatisk sykdom eller skade. Pasienter med utviklingshemming eller fysisk funksjonshemming omfattes også.

Barn skal tolkes vidt og uavhengig av formalisert omsorgssituasjon. Både biologiske barn, adoptivbarn, stebarn og fosterbarn omfattes. Foreldre omfatter både barnets foreldre, fosterforeldre, steforeldre og eventuelle andre, så framt de fyller foreldrerollen for ett barn. Søsken skal tolkes vidt og omfatter både biologiske søsken og andre barn som lever med pasienten som søsken i en familie.

Med mindreårige menes barn og søsken under 18 år. Mindreårige søsken er omfattet selv om pasienten er over 18 år.

Filmen over er hentet fra Helse Fonna, og den gir oss et fint bilde av hvordan det kan oppleves å være barn som pårørende.

 

 

Skjema