A A A

Barn og ungetjenesten

Barn og ungetjenesten er en av fire virksomheter under Oppvekst og Kultur. Virksomhet består av følgende tjenester:

Barneverntjenesten

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Helsestasjon-og skolehelsetjenesten 

I tillegg har vi Storbakken ungdomssenter og et Tiltaksteam som yter fagspesifikke tjenester på oppdrag fra primærtjenestene i Barn og ungetjensten.

 

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Markveien 26

Telefon: 78 45 53 26
E-post: postop@alta.kommune.no

Virksomhetsleder: Lena Johansen
Mob: 900 43 939
Mail: lenj@alta.kommune.no


 

Bilde 11

Mer om Barn og ungetjenesten