A A A

Barn og unge kan bruke deler av golfanleggene på Kvenvikmoen gratis

Minigolfbane

Alta kommune og Alta golfklubb har inngått en treårig avtale

Barn og unge kan nå prøve ulike aktiviteter på Alta golfklubb sitt anlegg på Kvenvikmoen. Helt gratis!

Det er inngått en treårig avtale mellom Alta kommune og Alta golfklubb om bruk av anleggene fotballgolf, minigolf, frisbeegolf og korthullsbane (golf).  Avtalen gjelder for skoleklasser (inkludert voksenopplæringa) og for uorganiserte barn og unge på fritida.

Skoleklasser tar kontakt med klubben på forhånd og avtaler når de kan komme å bruke anlegget.  Det er kapasitet til to klasser samtidig.  Det forutsettes at hver klasse har en lærer pr 15 barn. På fritida er tilbudet for uorganiserte. Det betyr at hvem som helst, når som helst, kan bruke anleggene: fotballgolf, minigolf, frisbeegolf og korthullsbane (golf). Bruk av utegriller mm er også mulig, men må avtales på forhånd med golfklubben.

Nødvendig utstyr ligger i åpne og lett tilgjengelige kasser ved anlegget og legges tilbake der etter bruk. Avtalen gjelder i tre år. Alta kommune betaler 15 000 fra kultur og 15 000 fra skole pr år for avtalen.

Mail for å avtale bruk av anlegget (gjelder kun skoler): post@altagolf.no.  Hjemmeside: www.altagolfklubb.no  Foto: Alta golfklubb. 

Fotballgolf

Gutt prøver frisbeegolf

 

 

Skjema