A A A
gakorivannet

Bademuligheter utendørs i Alta

I Alta kommune har vi flere godt tilrettelagte steder for badeglade, både i saltvann og ferskvann. Badestedene er tilrettelagt på ulike måter og noen er tilknyttet vei og parkering mens andre når man til fots.

Toaletter: Utedoer er åpne hele året. Vi fører tilsyn med disse i vår- og sommersesongen. Det kan være lurt å ta med eget papir.

Kart som viser oversikt over aktuelle badeplasser i sentral Alta


Informasjon om vannkvalitet og hygieniske forhold
Den bakteriologiske kvaliteten av badevann påvirkes i høy grad av av ytre faktorer, som temperatur, nedbør, flo/fjære, vind- og strømforhold.

Vi oppfordrer likevel at de som evt. oppdager uregelmessige forhold ved friluftsbadene om å ta kontakt med sevicesenteret i Alta kommune.

Telefon til Alta kommune: 78 45 50 00
E- post: postmottak@alta.kommune.no


Badevann og risiko for smittsom sykdom:

Risikoen for å bli syk av å bade i sjøen, ferskvann eller i basseng i Norge er liten.
Utfyllende informasjon om badevann finnes på Folkehelseinstituttets hjemmeside

 

Skjema