A A A

Avlyser all videre valgkamp

Formannskapet har vedtatt å avlyse all videre valgkamp. Det innebærer stand, valgkampmøter, politiske saker i media, innlegg på sosiale medier med mer. Den kommende uken er også alle politiske møter avlyst.

Rådmannen har fått fullmakt til å finne ny dato for formannskap/planutvalg, og kommunestyret til en dato senere i september. 

Skjema