A A A
 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Du søker ved å logge deg inn på Altinn og sender søknaden derfra. Tilskuddet blir automatisk beregnet, basert på opplysningene i saken. Du kan også hente opp veiledning og forklaringer inne i systemet dersom det trengs. Når kommunen har behandlet søknaden sendes svaret og vedtaket til deg via Altinn. 

  Skjema

  Slik gjør du:
  - Gå til siden www.altinn.no på internett
  - Søk opp skjemaet Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv.
  - Logg deg inn med MINID, BANKID eller lignende
  - Velg landbruksforetaket ditt som «Aktør»
  - Søk opp og velg ordningen «Tilskudd til avløsning av jordbrukere ved sykdom, fødsel m.v»
  - Legg inn informasjon om sykemeldingsperiode, utgifter til avløser osv.
  - Last opp nødvendige vedlegg.

  Hvis du ikke kan bruke internett
  Du kan gi avløserlaget eller andre rett til å fylle ut søknadsskjemaet for deg. Det ordnes også inne på www.altinn.no. Snakk med dem først hvis det er aktuelt.

  Papirskjemaet vil fortsatt eksistere en stund til
  I en overgangsperiode vil de gamle papirskjemaene eksistere en stund framover. Etter hvert blir søknadsordningen fullelektronisk for landbruksforetak.

   

  Vedlegg


  Søknadsfrist

  Fristen for å søke om tilskudd til avløsning ved ferie og fritid er 15. oktober.

  I søknadsskjemaet fører du opp de utgiftene du har hatt til avløsning ved ferie og fritid inneværende år. Dersom du har hatt lavere utgifter enn det som er beregnet å være ditt maksimale avløsertilskudd, kan du etterregistrere utgiftene du hadde mellom 16. oktober og 31. desember. Fristen for etterregistrering er 10. januar.

  Søknaden sendes til

  Alta kommune Landbruksseksjonen Pb. 1403 9506 ALTA

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper. Se søknadsskjemaet når det gjelder tidspunktet og retningslinjene for utbetaling av tilskuddet. Ta eventuelt kontakt med kommunen.

  Saksbehandlingstid

  Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

  Klagemulighet

  Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 • Andre opplysninger
  Gyldig til
  2024-12-31