A A A

Avdeling for samfunnsutvikling

Virksomhetsinformasjon

Avdeling for Samfunnsutvikling (ASU) er en del av rådmannens stab og skal ivareta utviklingsperspektivet i Alta kommune.
Blant de viktigste ansvarsområdene er langsiktig areal- og samfunnsutvikling, herunder kommuneplanlegging, tettstedsutvikling og samferdsel.

Avdelingen ble opprettet i 2008 som et strategisk verktøy for politisk og administrativ ledelse.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Sandfallveien 1
Telefon: 78 45 50 00
Epost: postmottak@alta.kommune.no

Kommunalleder: Oddvar Konst
Tlf: 78 45 51 32 / 481 01 562
Mail: oddvar.konst@alta.kommune.no

Mer om Avdeling for samfunnsutvikling