A A A

Avdeling for byggesak innfører kontortid

byggetegning
Alta kommune har for tiden stor arbeidsmengde på byggesaker og av den grunn er det bestemt at saksbehandlerne skal skjermes fra kundebesøk og telefoner i tidsrommet 08.00 - 12.00

Saksbehandlerene er dermed tilgjengelig fra 12.00. Henvendelser før kl. 12.00 kan rettes til Servicesenteret.

Ordningen gjelder fra 12. januar 2009

Skjema