A A A

Aronnes skole

Virksomhetsinformasjon

Aronnes skole er en 1.-4. skole bestående av en parallell med et elevtall på mellom 80-100 elever.  

Aronnes skole fokuserer på å bygge et godt og trygt læringsmiljø hvor både læring, trivsel og trygghet er sentralt. Samtidig har skolen mange tiltak og rutiner i hverdagen for å skape et positivt og inkluderende skolemiljø for alle elevene på skolen. 

Skolens prioriterte målområder er: 
 
Mestring på Aronnes
  • Skolen utøver en kollektiv vurderingspraksis som er svært gunstig for elevenes læring og kompetanseutvikling
  • En lærende skole som preges av delingskultur blant de ansatte.
  • Skolen skal gi elevene mestringsopplevelser i lesing og skriving, slik at elevene leser mere og øker sine leseferdigheter.
Læringsmiljø
  • Skolen skal sikre et godt læringsmiljø som gir økt læringsutbytte. 
Skolemiljø
  • Elevene på Aronnes skole skal oppleve et skolemiljø preget av trygghet, trivsel, tilhørighet, inkludering og mestring 

Kontaktinformasjon

Adresse: Blåbærveien 2, 9514 Alta
Kontor mob: 907 77 653

Virksomhetsleder: Birgitte Suhr (rektor)
Mob: 906 03 027

SFO-leder: Erling Dahle
Mob: 941 64 994

1. og 2.trinn, kontor
Mob: 906 39 017

3.og 4.trinn, kontor
Mob: 905 87 278

Epost: postaron@alta.kommune.no

Hjemmeside: http://aronnes.skole.no/

Mer om Aronnes skole