A A A

Aronnes barnehage

Kategori:
Kalender:
Fra:
Til:
RSS feed

Virksomhetsinformasjon

Aronnes barnehage ble bygd i 1987 og  har 5 avdelinger, 4 avdelinger i hovedbygget, og en avdeling i kjelleren på administrasjonsbygget til Aronnes skole.

Barnehagen ligger i et etablert bomiljø, og vi har et flott nærmiljø som brukes så ofte som vi kan. Personalgruppa hos oss er stabil, har masse kreativitet, kunnskap og erfaring – med barnet i sentrum

Barnehagens visjon er: Leke, lære - her vil vi være.

Vi er praksisbarnehage for UIT-Norges arktiske universitet, campus Alta, barnehagelærerutdanningen. Vi tar også imot skoleelever fra videregående og praksiskandidater fra AKSIS.

Kontaktinformasjon

Adresse: Holstsletta 10
Telefon: 784 31433

Avdelinger:
Grønn avdeling:     974 99641
Rød avdeling:        418 51466
Blå avdeling:         974 99943
Gul avdeling:         975 00845
Lilla avdeling:        481 81333

Virksomhetsleder: Dagmar Andreassen
Epost: daan@alta.kommune.no

Hjemmeside: aronnes.altabarnehagene.no/

Mer om Aronnes barnehage